Obavještavamo Vas da će se licenciranje trenera održati 24.01.2015. godine u Tuzli na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport sa početkom u 10.00 sati.
 
Molimo Vas da prijave Vaših kandidata pošaljete u kancelariju STS BIH do 15.01.2015 godine do 12.00 sati.
Za prijavljene kandidate dužni ste poslati skeniranu sliku kao za pasoš radi izrade akreditacije.
 
Do promjene datuma održavanja licenciranja došlo je radi molbe velikog broja klubova koji odlaze na takmičenje u Novom sadu.
 
 
S Poštovanjem
Kancelarija STS BIH

 

Obavještavamo Vas da će se licenciranje trenera održati 24.01.2015. godine u Tuzli na Fakultetu za tjelesni odgoj i sport sa početkom u 10.00 sati.
 
Molimo Vas da prijave Vaših kandidata pošaljete u kancelariju STS BIH do 15.01.2015 godine do 12.00 sati.
Za prijavljene kandidate dužni ste poslati skeniranu sliku kao za pasoš radi izrade akreditacije.
 
Do promjene datuma održavanja licenciranja došlo je radi molbe velikog broja klubova koji odlaze na takmičenje u Novom sadu.
 
 
S Poštovanjem
Kancelarija STS BIH