Kancelarija STS BiH izdala je saopštenje, a u skladu sa odlukom UO koja je donesena na sjednici održanoj 03. marta u Sarajevu. U saopštenju se pozivaju svi klubovi da izmire II i III ratu kotizacije do 30. marta inače će automatski biti suspendovani što će onemogućiti njihove pojedince i ekipe da se takmiče.

Original saopštenja

 

Kancelarija STS BiH izdala je saopštenje, a u skladu sa odlukom UO koja je donesena na sjednici održanoj 03. marta u Sarajevu. U saopštenju se pozivaju svi klubovi da izmire II i III ratu kotizacije do 30. marta inače će automatski biti suspendovani što će onemogućiti njihove pojedince i ekipe da se takmiče.

Original saopštenja