Article Index

REZULTATI

IV Kolo STK VITEZ STK DOBOJ JUG 3:0
IV kolo STK SPIN STK HASSPIN 2:3
IV kolo STK BRKA 2007 STK BUGOJNO 3:0
IV kolo STK BROTNJO STK MOSTAR II 0:3
V kolo STK MOSTAR II STK VITEZ 3:0
V kolo STK KREŠEVO STK BROTNJO 3:0
V kolo STK HASSPIN STK BRKA 2007 0:3
V kolo STK DOBOJ JUG STK SPIN 0:3
VI kolo STK VITEZ STK SPIN 3:2
VI kolo STK BRKA 2007 STK DOBOJ JUG 3:0
VI kolo STK BROTNJO STK BUGOJNO 1:3
VI kolo STK MOSTAR II STK KREŠEVO 3:0

                                  

 TABELA

KLUB OM MR PR BOD
  1 STK Brka 2007 6 6:0 18:3 12
  2 STK MOSTAR II 6 5:1 17:4 10
  3 STK VITEZ 5 4:1 15:6 10
  4 STK SPIN 6 3:3 14:10   6
  5 STK BUGOJNO 5 3:2 10:11   6
  6 STK KREŠEVO 5 2:3   7:9   4
  7 STK HASSPIN 5 1:4   7:14   2
  8 STK BROTNJO 6 1:5   4:15   2
  9 STK DOBOJ JUG 6 0:6   0:18   0

e-zapisnici: 

e-zapisnici -.rar arhiva

Article Index

REZULTATI

IV Kolo STK VITEZ STK DOBOJ JUG 3:0
IV kolo STK SPIN STK HASSPIN 2:3
IV kolo STK BRKA 2007 STK BUGOJNO 3:0
IV kolo STK BROTNJO STK MOSTAR II 0:3
V kolo STK MOSTAR II STK VITEZ 3:0
V kolo STK KREŠEVO STK BROTNJO 3:0
V kolo STK HASSPIN STK BRKA 2007 0:3
V kolo STK DOBOJ JUG STK SPIN 0:3
VI kolo STK VITEZ STK SPIN 3:2
VI kolo STK BRKA 2007 STK DOBOJ JUG 3:0
VI kolo STK BROTNJO STK BUGOJNO 1:3
VI kolo STK MOSTAR II STK KREŠEVO 3:0

                                  

 TABELA

KLUB OM MR PR BOD
  1 STK Brka 2007 6 6:0 18:3 12
  2 STK MOSTAR II 6 5:1 17:4 10
  3 STK VITEZ 5 4:1 15:6 10
  4 STK SPIN 6 3:3 14:10   6
  5 STK BUGOJNO 5 3:2 10:11   6
  6 STK KREŠEVO 5 2:3   7:9   4
  7 STK HASSPIN 5 1:4   7:14   2
  8 STK BROTNJO 6 1:5   4:15   2
  9 STK DOBOJ JUG 6 0:6   0:18   0

e-zapisnici: 

e-zapisnici -.rar arhiva