Choose Language

Plan nastupa muške kadetske reprezentacije u 2018. godini

21.03. - 25.03. 2018.
Italy Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit

Juni 2018.
Balkansko prvenstvo za mlade  - Zenica

15.07. – 24.07.2018.
Evropsko prvenstvo za mlade – Rumunija (Cluj-Napoka)

12.09. – 16.09.2018.
Croatia Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Varaždin

19.09. – 23.09.2018.
Serbia Open, ITTF Junior Circuit, Belgrade

02.11.-04.11.2018.
Slovak Cadet Open, ITTF Junior Circuit, Bratislava

07.11.-11.11.2018.
Hungary Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Szombathely

Trenutni širi sastav reprezentacije:

1. Ramljak Toni
2. Pandurević Vladimir
3. Šimunović Marko
4. Kamenjaš Hamza
5. Pejić Dario
6. Zijadić Benjamin
7. Beganović Kemal
8. Isabegović Amar

Selektor
Mihailović Igor

Plan nastupa muške kadetske reprezentacije u 2018. godini

21.03. - 25.03. 2018.
Italy Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit

Juni 2018.
Balkansko prvenstvo za mlade  - Zenica

15.07. – 24.07.2018.
Evropsko prvenstvo za mlade – Rumunija (Cluj-Napoka)

12.09. – 16.09.2018.
Croatia Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Varaždin

19.09. – 23.09.2018.
Serbia Open, ITTF Junior Circuit, Belgrade

02.11.-04.11.2018.
Slovak Cadet Open, ITTF Junior Circuit, Bratislava

07.11.-11.11.2018.
Hungary Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Szombathely

Trenutni širi sastav reprezentacije:

1. Ramljak Toni
2. Pandurević Vladimir
3. Šimunović Marko
4. Kamenjaš Hamza
5. Pejić Dario
6. Zijadić Benjamin
7. Beganović Kemal
8. Isabegović Amar

Selektor
Mihailović Igor