Choose Language

PREDSJEDNIŠTVO SKUPŠTINE STS BIH:

MARKOVIĆ DAMJAN, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE STS BIH;
KESIĆ IVO, DOPREDSJEDNIK SKUPŠTINE STS BIH;
DŽEVLAN MIRZA, PODPREDSJEDNIK SKUPŠTINE STS BIH;

 

NADZORNI ODBOR STS BIH:

LOVRIĆ MARIO, PREDSJEDNIK NO STS BIH;
BORIĆ MUHAMED, PODPREDSJEDNIK NO STS BIH;
BARIŠIĆ DENIS, PODPREDSJEDNIK NO STS BIH;

 

UPRAVNI ODBOR STS BIH:

PAJEVIĆ MIRSAD, PREDSJEDNIK UO STS BIH;
ANTONIĆ SLAVKO, PODPREDSJEDNIK UO STS BIH;
PRUSINA MARIO, DOPREDSJEDNIK UO STS BIH;

ČLANOVI UO STS BIH:
MARKOVIĆ NADA, ISABEGOVIĆ ARMAN, KANTARDŽIĆ EDIN,HANIĆ ELVIR, PEJIĆ DRAŠKO,
DIZDAREVIĆ MIRZA, VUČIĆ DRAGAN I BIOGRADLIĆ HARIS.

 

KOMISIJE UPRAVNOG ODBORA STS BIH:

 

TAKMIČARSKA KOMISIJA

ŠEHIĆ SEAD,PREDSJEDNIK
BEREZOVSKI DANIJEL, ČLAN
MILETIĆ MILOŠ, ČLAN
ČUSTOVIĆ DINO, ČLAN
MARČETIĆ SINIŠA, ČLAN

 

SUDIJSKA KOMISIJA

MRŠIĆ BOJAN, PREDSJEDNIK
SARAJLIĆ SAŠA, ČLAN
MATKOVIĆ ZORAN, ČLAN

 

REGISTRACIONA KOMISIJA

VRANIĆ TONI, PREDSJEDNIK
ČUSTOVIČ SENAD, ČLAN
KUKRIĆ NOVAK, ČLAN

DISCIPLINSKA KOMISIJA

OSMIĆ ANEL, PREDSJEDNIK
ŽULJEVIĆ DAVID, ČLAN
MALINOVIĆ MIODRAG, ČLAN

KOMISIJA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE

ANES ALIĆ, DIREKTOR SVIH REPREZENTATIVNIH SELEKCIJA

VLADIMIR IVANEK, SELEKTOR MUŠKE SENIORSKE REPREZENTACIJE

NADA KUJUNDŽIĆ, SELEKTORICA ŽENSKE SENIORSKE REPREZENTACIJE

AMELA MUJEZINOVIĆ, SELEKTORICA ŽENSKE JUNIORKSE REPREZENTACIJE

ĐONO ELVEDIN, SELEKTOR MUŠKE JUNIORSKE I KADETSKE REPREZENTACIJE

GORAN UNČANIN, SELEKTOR ŽENSKE KADETSKE REPREZENTACIJE

 

KOMESAR PREMIJER LIGE (M,Ž), PRVE I DRUGE  FEDERALNE LIGE

PAŠIĆ SEAD

 

KANCELARIJA STS BiH

mg. sci. Amela Mujezinović, SEKRETAR

 

Naredni vikend

Nadolazeća Takmičenja (Propozicije)

Anketa

Koja ekipa će osvojiti mušku Premijer ligu?

Anketa

Koja ekipa će osvojiti žensku Premijer ligu?

PREDSJEDNIŠTVO SKUPŠTINE STS BIH:

MARKOVIĆ DAMJAN, PREDSJEDNIK SKUPŠTINE STS BIH;
KESIĆ IVO, DOPREDSJEDNIK SKUPŠTINE STS BIH;
DŽEVLAN MIRZA, PODPREDSJEDNIK SKUPŠTINE STS BIH;

 

NADZORNI ODBOR STS BIH:

LOVRIĆ MARIO, PREDSJEDNIK NO STS BIH;
BORIĆ MUHAMED, PODPREDSJEDNIK NO STS BIH;
BARIŠIĆ DENIS, PODPREDSJEDNIK NO STS BIH;

 

UPRAVNI ODBOR STS BIH:

PAJEVIĆ MIRSAD, PREDSJEDNIK UO STS BIH;
ANTONIĆ SLAVKO, PODPREDSJEDNIK UO STS BIH;
PRUSINA MARIO, DOPREDSJEDNIK UO STS BIH;

ČLANOVI UO STS BIH:
MARKOVIĆ NADA, ISABEGOVIĆ ARMAN, KANTARDŽIĆ EDIN,HANIĆ ELVIR, PEJIĆ DRAŠKO,
DIZDAREVIĆ MIRZA, VUČIĆ DRAGAN I BIOGRADLIĆ HARIS.

 

KOMISIJE UPRAVNOG ODBORA STS BIH:

 

TAKMIČARSKA KOMISIJA

ŠEHIĆ SEAD,PREDSJEDNIK
BEREZOVSKI DANIJEL, ČLAN
MILETIĆ MILOŠ, ČLAN
ČUSTOVIĆ DINO, ČLAN
MARČETIĆ SINIŠA, ČLAN

 

SUDIJSKA KOMISIJA

MRŠIĆ BOJAN, PREDSJEDNIK
SARAJLIĆ SAŠA, ČLAN
MATKOVIĆ ZORAN, ČLAN

 

REGISTRACIONA KOMISIJA

VRANIĆ TONI, PREDSJEDNIK
ČUSTOVIČ SENAD, ČLAN
KUKRIĆ NOVAK, ČLAN

DISCIPLINSKA KOMISIJA

OSMIĆ ANEL, PREDSJEDNIK
ŽULJEVIĆ DAVID, ČLAN
MALINOVIĆ MIODRAG, ČLAN

KOMISIJA ZA RAZVOJ I UNAPREĐENJE

ANES ALIĆ, DIREKTOR SVIH REPREZENTATIVNIH SELEKCIJA

VLADIMIR IVANEK, SELEKTOR MUŠKE SENIORSKE REPREZENTACIJE

NADA KUJUNDŽIĆ, SELEKTORICA ŽENSKE SENIORSKE REPREZENTACIJE

AMELA MUJEZINOVIĆ, SELEKTORICA ŽENSKE JUNIORKSE REPREZENTACIJE

ĐONO ELVEDIN, SELEKTOR MUŠKE JUNIORSKE I KADETSKE REPREZENTACIJE

GORAN UNČANIN, SELEKTOR ŽENSKE KADETSKE REPREZENTACIJE

 

KOMESAR PREMIJER LIGE (M,Ž), PRVE I DRUGE  FEDERALNE LIGE

PAŠIĆ SEAD

 

KANCELARIJA STS BiH

mg. sci. Amela Mujezinović, SEKRETAR

 

Naredni vikend

Nadolazeća Takmičenja (Propozicije)

Anketa

Koja ekipa će osvojiti mušku Premijer ligu?

Anketa

Koja ekipa će osvojiti žensku Premijer ligu?