Choose Language

Plan nastupa ženske kadetske reprezentacije u 2018. godini

21.03. - 25.03. 2018.
Italy Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit

Juni 2018.
Balkansko prvenstvo za mlade  - Zenica

15.07. – 24.07.2018.
Evropsko prvenstvo za mlade – Rumunija (Cluj-Napoka)

12.09. – 16.09.2018.
Croatia Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Varaždin

19.09. – 23.09.2018.
Serbia Open, ITTF Junior Circuit, Belgrade

02.11.-04.11.2018.
Slovak Cadet Open, ITTF Junior Circuit, Bratislava

07.11.-11.11.2018.
Hungary Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Szombathely

Trenutni širi sastav reprezentacije:

1. Gnjatić Marija
2. Mešetović Harisa
3. Ćosić Dora
4. Biogradilić Džana
5. Lovrić Ema
6. Hamzakadić Sara
7. Biogradilić Selma
8. Zlotrg Ajna

Selektor
Unčanin Goran

Plan nastupa ženske kadetske reprezentacije u 2018. godini

21.03. - 25.03. 2018.
Italy Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit

Juni 2018.
Balkansko prvenstvo za mlade  - Zenica

15.07. – 24.07.2018.
Evropsko prvenstvo za mlade – Rumunija (Cluj-Napoka)

12.09. – 16.09.2018.
Croatia Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Varaždin

19.09. – 23.09.2018.
Serbia Open, ITTF Junior Circuit, Belgrade

02.11.-04.11.2018.
Slovak Cadet Open, ITTF Junior Circuit, Bratislava

07.11.-11.11.2018.
Hungary Junior & Cadet Open, ITTF Premium Junior Circuit, Szombathely

Trenutni širi sastav reprezentacije:

1. Gnjatić Marija
2. Mešetović Harisa
3. Ćosić Dora
4. Biogradilić Džana
5. Lovrić Ema
6. Hamzakadić Sara
7. Biogradilić Selma
8. Zlotrg Ajna

Selektor
Unčanin Goran