Choose Language

Direktor reprezentativnih selekcija
Alić Anes

Ljekar reprezentativnih selekcija

Selektor muške seniorske reprezentacije
Ivanek Vladimir

Selektor ženske seniorske reprezentacije
Hadžiahmetović Emina

Selektor muške juniorske reprezentacije
Đono Elvedin

Selektor ženske juniorske reprezentacije
Mujezinović Amela

Selektor muške kadetske reprezentacije

Vučić Dragan

Selektor ženske kadetske reprezentacije
Unčanin Goran

Direktor reprezentativnih selekcija
Alić Anes

Ljekar reprezentativnih selekcija

Selektor muške seniorske reprezentacije
Ivanek Vladimir

Selektor ženske seniorske reprezentacije
Hadžiahmetović Emina

Selektor muške juniorske reprezentacije
Đono Elvedin

Selektor ženske juniorske reprezentacije
Mujezinović Amela

Selektor muške kadetske reprezentacije

Vučić Dragan

Selektor ženske kadetske reprezentacije
Unčanin Goran